ONSDAG DEN 9 DECEMBER 2020 KLOCKAN 15.15

Häng med på Opens sektionsmöte och delta i att bestämma beslut samt få information om sektionen. Mötet hålls digitalt p.g.a rådande situation (Zoom länk kommer upp senare).

Vinter-SM behandlar:

  • Val av mottagningsrådgivare
  • Ansvarsfrihet för styrelsen 19/20
  • Revisionsberättelse
  • Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 19/20
  • Budget 20/21
  • Propositioner
  • Motioner

Motion, interpellation, frågor eller misstroendeförklaring av förtroendevald skall vara styrelsen tillhanda senast 1 december 2020. Kontaktinformation till styrelsen och revisorer finns under fliken kontakt. Stadga, reglemente och policyer återfinns via fliken sektionen > dokument.

Categories: Uncategorized