Jämlikhetsnämnden är den nämnd som på Open utför jämlikhets arbetet. Nämnden leds av jämlikhetsansvarig (skyddsombudet).

JML står för jämlikhet, mångfald och likabehandling och är viktiga frågor som vi strävar mot att främja på på OPEN. Jämlikhetsarbetet består därmed till den största delen av information, utbildning och workshops kring hur folk behandlas på sektionen och hur sektionen kan förbättra behandlingen mellan sina medlemmar.

Som medlem får du lära dig en hel del om JML och hur man som person agerar på ett inkluderande och trevligt sätt. Med jämna mellanrum kommer nämnden anordna workshops kring JML, sociala event samt normpubar där teman som bryter normer väljs.

Arbetet är jämnt fördelat över året så engagemang i JML-nämnden passar utmärkt i kombination med studierna. Det finns även en stor frihet för dig som engagerad att lyfta egna intressen och forma nya arbeten inom JML.