Allmänt

Frågor av allmän karaktär besvaras enklast av vår kommunikations- och informationsansvarige.


Kommunikations- och informationsansvarig

Elsa Kieffer

komint@open.ths.kth.se 

Styrelsen

Har du frågor om sektionens styrelse eller vår organisation kan du direkt kontakta vår ordförande eller vice ordförande. Vill du nå någon annan specifik person i vår styrelse hittar du deras kontaktuppgifter här


Ordförande

Adrian Germer

ordf@open.ths.kth.se 


Vice ordförande

Tilda Lindblad Aderud

viceordf@open.ths.kth.se

Näringsliv

Representerar du ett företag och vill komma i kontakt med Sektionen för Öppen ingång är du mer än välkommen att göra det.


Näringslivsansvarig

Viktor Forsebäck

naringslivsansv@open.ths.kth.se

Valberedning

Har du frågor kring valprocessen eller bara vill kontakta valberedningen kan du maila adressen nedan.


Valberedning

Julius Häger (sammankallande)

val@open.ths.kth.se

Revisorer

Relevant text om revisorer


Revisorer

Alonso Avarro

Victor Nåhls

Revisor@open.ths.kth.se