Sektionen för Öppen Ingång, även kallad OPEN, är till för alla studenter på Kungliga Tekniska Högskolan som antingen påbörjat eller genomfört sina studier på Civilingenjörsprogrammet Öppen Ingång. Sektionen tillhör även Tekniska Högskolans Studentkår, THS, sedan dess start år 2003.

Syftet med sektionen är att aktivt arbeta för att uppnå sina studenters behov under studietiden, ständigt arbeta mot skolan och utbildningsansvariga och se till att året på Öppen ingång blir den bästa möjliga starten för studietiden på KTH. 

Arbetet på sektionen genomförs av sektionens egna medlemmar vilka är de som antingen går på öppen ingång eller har gått programmet och fortfarande studerar på KTH. Studenterna får då möjligheten att engagera sig i sektionens olika organ bestående av nämnder, föreningar och kommitteer där det sker arbeten alltifrån studiepåverkan till storslagna fester. Sektionen värnar om att erbjuda något för alla, och i de fall något område saknas uppmanas studenterna till att forma egna sektionsföreningar för en god utveckling och roligare år på KTH. 

Välkommen!