Kallelse till Vår-SM!

Torsdagen den 14 april 2022, klockan 17:30
Plats: Hardox

Idag kan vi i styrelsen gladeligen informera er om Opensektionens vinter-sektionsmöte i Hardox! Kom och var med att påverka sektionen i den riktning du vill.

Vinter-SM kommer att behandla följande:

  • Propositioner
  • Motioner/övriga inskickade dokument
  • Val av ny idrottsansvarig
  • Val av ny skyddsombud
  • Val av ny JML-ordförande
  • Val av ny klubbmästare
  • Val av ny vice-klubbmästare
  • Nomineringar till kamratstipendiet

Motion, interpellation, enkel fråga eller misstroendeförklaring av förtroendevald skall vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 31 mars 2022. Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast torsdagen den 7 april 2022.

Kontaktinformation till styrelsen, valberedning och revisorer, samt stadga, reglemente och policyer återfinns på opensektionen.se

Categories: Uncategorized