TISDAG DEN 3 OKTOBER 2023 KLOCKAN 17.00 (med traditionsenlig dubbel AK, dvs 17.30), Vi återkommer med plats senast 29/9-2023

Nu har vi kommit in en bit in på läsåret och det är ÄNTLIGEN dags för ert första sektionsmöte (även kallat SM)! Inte nog med att det är SM, det är dessutom Val-SM!! Under sektionsmötet kommer en ny styrelse att väljas och då är det just du, Ettan, som ska kandidera till de åtråvärda posterna inom styrelsen.

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Lokalansvarig/skyddsombud
 • Kommunikations- och informationsansvarig (KOMINT)
 • Näringslivsansvarig
 • Studienämndsordförande (SNO)
 • Programansvarig student (PAS)
 • Idrottsansvarig
 • Mottagningsansvarig (MA)
 • Vice mottagningsansvarig (VMA)
 • Klubbmästare
 • Vice klubbmästare
 • Preliminära ledamöter till Kårfullmäktige (KF)
 • (Revisorer och valberedare)

Under de kommande veckorna (v.37-39) kommer den nuvarande styrelsen att beskriva sina poster och arbetsuppgifter genom inlägg på opensektionen.se och Facebook. Samtidigt kommer styrelsen och valberedningen att vara tillgängliga för frågor.

Under valet så är det du, och alla andra Ettan, som kommer få rösta fram den person ni anser är bäst lämpad för respektive post. Kandidaterna kommer få en chans att presentera sig själva kort innan det. Mer info om valberedningens arbete kommer inom kort.

NOTERA: * Man måste vara medlem i THS för att kunna rösta och söka till styrelsen. * Motion, interpellation, enkel fråga eller misstroendeförklaring av förtroendevald skall vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 19 september 2023. Har du några andra frågor så är det bara att slänga iväg dem till vilken styrelsemedlem som helst! Är du osäker på vilka som sitter i styrelsen är det bara att gå in på opensektionen.se/fortroendevalda/. Vi går att få tag på via mail, Facebook och när ni ser oss på Campus!!

Categories: News