Kallelse till Vinter-SM!

Torsdagen den 9 december 2021, klockan 17:30
Plats: Hardox

Hej alla openister!

Idag kan vi i styrelsen gladeligen informera er om Opensektionens vinter-sektionsmöte i Hardox! Kom och var med att påverka sektionen i den riktning du vill.

Vinter-SM sker i samarbete med OKM, vilket betyder att utöver mat kommer det att finnas pub och härligt sällskap.

Vinter-SM kommer att behandla följande:

  • Avgående styrelses verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning
  • Revisionsberättelse presenterad av revisorerna
  • Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
  • Tillträdande styrelses budget för verksamhetsåret
  • Beslut om Styrelsens budget
  • Styrelsens planer för det kommande verksamhetsåret
  • Val av MR (Mottagningsrådgivare)
  • Propositioner
  • Motioner/övriga inskickade dokument

Motion, interpellation, enkel fråga eller misstroendeförklaring av förtroendevald skall vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 24 november 2021. Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast onsdag den 1 december 2021.

Kontaktinformation till styrelsen, valberedning och revisorer, samt stadga, reglemente och policyer återfinns på opensektionen.se

Categories: Uncategorized