Kallelse till SM2!

Torsdagen den 20 maj 2021 klockan 17:00

Plats: Zoom https://kth-se.zoom.us/j/62065628680

Under sektionsmötet kommer bland annat en ny vice Mottagningsansvarig väljas. Dagordning och handlingar kommer upp här på hemsidan om en vecka.

Motion, interpellation, enkel fråga eller misstroendeförklaring av förtroendevald skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den 6 maj 2021.

Kontaktuppgifter till oss finns på hemsidan <opensektionen.se> under SEKTIONEN > Förtroendevalda. Alternativt går det bra att kontakta oss i styrelsen via messenger på Facebook.

Categories: Uncategorized