Hej Open!

Varje år anordnar styrelsen på Samhällsbyggnadssektionen en pub där de bjuder in Open studenter att delta. Syftet med puben är att studenter som är intresserade av att välja samhällsbyggnad till hösten ska få träffa lärare och studenter för att socialisera och ställa frågor. Men också för att låta dem få en inblick i vad vår sektion har att erbjuda.

Då p.g.a. dagens corona-situation liknande förra året har de ställt in puben och de har valt att hålla ett zoom möte tisdagen 13 april kl. 17.00-17.30 istället där de som vill är välkomna att ställa frågor till deras styrelse.

Zoom-ID för mötet är 690 5995 3011

Categories: Uncategorized