På grund av rådande läge kommer OPEN-sektionen behöva fylla rollen av mottagningsansvariga då Nuvarande mottagningsansvarig inte kommer kunna uppfylla sina ansvarsområden under mottagningen. Nuvarande vice-mottagningsansvarig (Sandra Reinecke) har redan visat intresse för att bli nya mottagningsansvarig och vi vill på så sätt veta om det finns någon intresserad av att bli vice-mottagningsansvarig för att veta om röstning borde tas upp under vår-sm

Observera att denna intresseförfrågan är inte bindande och endast så att styrelsen kan veta om det finns någon/några intresserade.

Fyll i detta förmulär

För frågor kan du kontakta styrelsen eller mottagningsnämnden

Categories: Uncategorized