MÅNDAG DEN 26 OKTOBER 2020 KLOCKAN 16.00

Nu har vi kommit in en bit in på läsåret och det är ÄNTLIGEN dags för ert första sektionsmöte (även kallat SM)!! Inte nog med att det är SM, det är dessutom VAL-SM!!!

Under detta sektionsmöte kommer en ny styrelse att väljas och då är det just du, Ettan, som ska kandidera till de åtråvärda posterna inom styrelsen.

Posterna som kan sökas är följande:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Lokalansvarig/Skyddsombud
 • Kommunikations- och informationsansvarig (KOMINT)
 • Näringslivsansvarig
 • Studienämndsordförande (SNO)
 • Programansvarig student (PAS)
 • Idrottsansvarig
 • Mottagningsansvarig (MA)
 • Vice mottagningsansvarig (VMA)
 • Klubbmästare
 • Vice klubbmästare
 • Preliminära ledamöter till Kårfullmäktige (KF)
 • (Revisorer och valberedare)

Under den kommande veckan (41) kommer den nuvarande styrelsen att beskriva sina poster och arbetsuppgifter genom inlägg i på opensektionen.se och Facebook. Samtidigt kommer styrelsen och valberedningen att vara tillgängliga för frågor.

Under valet så är det du, och alla andra Ettan, som kommer få rösta fram den person ni anser är bäst lämpad för respektive post.

Kandidaterna kommer få en chans att presentera sig själva kort innan det. Mer info om valberedningens arbete kommer inom kort.

NOTERA:

 • Man måste vara medlem i THS för att kunna rösta och söka till styrelsen.
 • Motion, interpellation, enkel fråga eller misstroendeförklaring av förtroendevald skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den 12 oktober 2020.

Har du några andra frågor så är det bara att slänga iväg dem till vilken styrelsemedlem som helst!

Är du osäker på vilka som sitter i styrelsen är det bara att gå in på opensektionen.se/styrelsen. Vi går att få tag på via mail, Facebook (och vid vissa tillfällen på Campus).

Categories: Uncategorized