Hej OPEN!

Jag, Tawsiful, är OPENs representant på KF för 20/21. KF är motsvarigheten till riksdagen inom THS och representanter från de olika sektioner diskuterar olika motioner och prepositioner som kårstyrelsen i THS ska arbeta med.

För detta läsår kommer första mötet äga rum torsdagen den 1:a oktober i Nya Matsalen i Nymble klockan 18:00. Som THS medlem har ni närvarorätt på dessa möten och middag kommer bjudas för de som närvarar. Klicka här om du närvarar och ska ha mat. Har ni några motioner och vill dela med er synpunkter kan ni kontakta mig på mitt KTH-mejl: tawsiful@kth.se. För motioner till KF ska skickas senast 10:e september och mindre frågor senast 24:e september till talman@ths.kth.se.

Kallelse och mötesprotokoll för KF kommer alltid hittas på THS hemsida.

Tawsiful Islam
KF-representant för OPEN 20/21

Categories: Uncategorized