OPEN | KTH

Styrelsen

Sektionens översiktliga verksamhet leds av sektionen styrelsen som väljs av sektionsmedlemmarna under ett av verksamhetsårets så kallade sektionsmöten. Styrelsen består utav alla nämndordföranden samt en intern strategisk grupp, kallad förvaltningen, vilka är de som ansvarar över något annat organ inom sektionen. 

 

Styrelsen fungerar som en kommunikationskanal mellan sektionens alla organ och arbetar dels strategiskt mot sektionens syfte, och dels representativt gentemot KTHs institutioner och ledning, THS och inför andra sektioner på KTH. 

Kontakta Oss

Ordförande: Victor Nåhls
Email: ordf@open.ths.kth.se
Vice ordförande: Emil Härdling
Email: viceordf@open.ths.kth.se
Kassör: Therese Arnqvist
Email: kassor@open.ths.kth.se
Näringslivsansvarig: Max Wiktorsson
Email: naringslivsansv@open.ths.kth.se
Kommunikations- & Informationsansvarig: Tawsiful Islam
Email: komint@open.ths.kth.se
Programansvarig student: Tawsiful Islam
Email: pas@open.ths.kth.se
Studienämndsordförande: Johan Johannisson Lundquist
Email: sno@open.ths.kth.se

Klubbmästare: Simon Nilsson
Email: kbm@open.ths.kth.se
Vice klubbmästare: Kay Jia
Email: kbm@open.ths.kth.se
Mottagningsansvarig: Alexandra Tipper
Email: mottagning@open.ths.kth.se
Vice mottagningsansvarig: Sandra Persson
Email: mottagning@open.ths.kth.se
Skyddsombud: Anna Melnichenko
Email: skyddsombud@open.ths.kth.se
Lokalansvarig: Anton Marklund
Email: lokalansvarig@open.ths.kth.se

Idrottsansvarig: Daniel Kazzi
Email: idrottsansv@open.ths.kth.se