OPEN | KTH

Styrelsen

Sektionens översiktliga verksamhet leds av sektionen styrelsen som väljs av sektionsmedlemmarna under ett av verksamhetsårets så kallade sektionsmöten. Styrelsen består utav alla nämndordföranden samt en intern strategisk grupp, kallad förvaltningen, vilka är de som ansvarar över något annat organ inom sektionen. 

 

Styrelsen fungerar som en kommunikationskanal mellan sektionens alla organ och arbetar dels strategiskt mot sektionens syfte, och dels representativt gentemot KTHs institutioner och ledning, THS och inför andra sektioner på KTH. 

Ordförande: Rasmus Maråk
Email: ordf@open.ths.kth.se
Vice Ordförande: Leonard Hoekby
Email: vordf@open.ths.kth.se
Kommunikations- och informationsansvarig: Bror Sebastian Sjövald
Email: komint@open.ths.kth.se
Mottagningsansvarig: Jennifer Lönnbom Colven
Email: mottagning@open.ths.kth.se
Vice Mottagningsansvarig: Marie Länström
Email: mottagning@open.ths.kth.se
Kassör: Isak Nordgren
Email: kassor@open.ths.kth.se

Klubbmästare: Anton Sederlin
Email: kbm@open.ths.kth.se
Vice Klubbmästare: Bror Sebastian Sjövald
Email: kbm@open.ths.kth.se
Idrottsansvarig: Victoria Engström Kindmark
Email: idrottsansv@open.ths.kth.se
Programansvarig Student: Sigge Tolbäcken Eliasson
Email: pas@open.ths.kth.se
Studienämndsordförande: Julius Häger
Email: sno@open.ths.kth.se
Näringslivsansvarig: Iza Hedlund
Email: naringslivsansv@open.ths.kth.se
Lokalansvarig: Sebastian Alveteg
Email: skyddsombud@open.ths.kth.se