Styrelsen

OPEN-sektionens styrelse

Kontaktuppgifter

Ordförande: Rasmus Maråk
Email: ordf@open.ths.kth.se
Vice Ordförande: Leonard Hoekby
Email: vordf@open.ths.kth.se
Kommunikations- och informationsansvarig: Bror Sebastian Sjövald
Email: komint@open.ths.kth.se
Mottagningsansvarig: Jennifer Lönnbom Colven
Email: mottagning@open.ths.kth.se
Vice Mottagningsansvarig: Marie Länström
Email: mottagning@open.ths.kth.se
Kassör: Isak Nordgren
Email: kassor@open.ths.kth.se

Klubbmästare: ”Tillfälligt tom”
Email: kbm@open.ths.kth.se
Idrottsansvarig: Victoria Engström Kindmark
Email: idrottsansv@open.ths.kth.se
Programansvarig Student: Sigge Tolbäcken Eliasson
Email: pas@open.ths.kth.se
Studienämndsordförande: Julius Häger
Email: sno@open.ths.kth.se
Näringslivsansvarig: Iza Hedlund
Email: naringslivsansv@open.ths.kth.se
Lokalansvarig: Sebastian Alveteg
Email: skyddsombud@open.ths.kth.se